Atos toimittaa Orionille SAP-palveluita

Previous press release

Atos toimittaa Orionille SAP-palveluita

Helsinki, 23. helmikuuta 2015

Orion on uudistanut SAP-palvelusopimuksensa Atoksen kanssa seuraavaksi viideksi vuodeksi. Kumppanuus tuo Orionille jatkuvuutta tärkeisiin palveluihin ja vähentää kustannuksia merkittävästi.   

 

Sopimus vahvistaa pitkäaikaista yhteistyötä. Euroopan suurin IT-palvelutalo Atos on toimittanut lääkkeitä ja diagnostisia testejä valmistavalle Orionille luotettavia SAP-palveluita jo kymmenen vuoden ajan. Orionin asiakkaat ovat sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluntuottajia ja ammattilaisia, kuten yleis- ja erikoislääkäreitä, eläinlääkäreitä, apteekkeja, sairaaloita, terveyskeskuksia, klinikoita ja laboratorioita. Myös kuluttajat lemmikkeineen ovat tärkeä asiakasryhmä. Sopimus Atoksen kanssa tarjoaa Orionille sen ydintoimintaan kuuluville palveluille jatkuvuutta.

 

Toimitettavat palvelut sisältävät pilvipohjaisen SAP-alustaratkaisun sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut. Sopimukseen kuuluu laadun mittareita, jotka tukevat Orionia laadun johtamisessa.

 

Yhteistyön tuloksena Atos pystyy saamaan jalansijaa lääkealalla myös Suomessa.

 

“Meille on tärkeää, että SAP-palvelut ovat saatavilla, mutta niiden on myös toimittava lääkealalla vaadittavien sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Laatua on kehitetty järjestelmällisesti yhteistyön aikana. Atos on luotettu, pitkä-aikainen kumppani, joka pystyy vastaamaan monimutkaisiin, liiketoiminnan kannalta tärkeisiin vaatimuksiin. Lisäksi pystymme nostamaan palvelutasoamme ja alentamaan kustannuksiamme merkittävästi”, sanoo Orionin tietohallintojohtaja Sinikka Markkula.

 

“Atoksen tavoitteena on kasvaa Pohjoismaissa. Kasvustrategian lähtökohtana toimii tyytyväiset olemassa olevat asiakkaat ja kumppanuuksien vahvistaminen heidän kanssaan. SAP-sopimuksen uusiminen Orionin kanssa on hyvä esimerkki tämän kaltaisesta kumppanuudesta. Hienoa, että voimme jatkaa erinomaista yhteistyötä Orionin kanssa ja olla edistämässä yhtiön liiketoimintaa”, sanoo Atoksen ulkoistuspalveluiden johtaja Tapio Koskinen.

Lisätietoja:

 

Harri Saikkonen

+358 40 7600 187

harri.saikkonen(at)atos.net

 

Erica van der Meij

+31 6 30 43 73 29

erica.vandermeij(at)atos.net

Atos

 

Atos SE (Societas Europaea) on kansainvälinen IT-palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2014 oli 10 miljardia euroa ja joka työllistää 86 000 henkilöä 66 maassa. Maailmanlaajuista asiakaskuntaa palveleva Atos tuottaa IT-palveluita liiketoimintayksikköjensä Consulting & Systems Integration sekä Managed Operations kautta, ja transaktiopalveluita tarjoaa Worldline, Euroopan markkinajohtaja ja maailmanlaajuinen toimija maksupalvelualalla. Atos palvelee vankalla teknologian ammattiosaamisellaan ja teollisuudenalan tuntemuksellaan asiakkaitaan useilla eri toimialoilla: valmistava teollisuus, vähittäiskauppa ja kuljetus, julkinen hallinto ja terveydenhuolto, pankki- ja vakuutusala sekä tietoliikenne-, media- ja energia-alat.

 

Atoksen painopiste on yritysteknologiassa, joka vauhdittaa edistystä ja auttaa organisaatioita luomaan omia tulevaisuuden yhtiöitään. Atos on olympialaisten ja paralympialaisten maailmanlaajuinen IT-yhteistyökumppani ja listattu Euronextin Pariisin pörssissä. Atos toimii kauppanimillä Atos, Atos Consulting, Worldline sekä Atos Worldgrid.

Orion

 

Orion on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä – hyvinvoinnin rakentaja. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmisille ja eläimille suunnattuja lääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia tekstejä.  Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja. Orionin lääketutkimuksen ja -kehityksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet ja hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää myös inhaloitavia Easyhaler-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto oli vuonna 2014 1,015 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on noin 3500 työntekijää.

 

Orionin päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on markkinajohtaja. Orionin tuotteita markkinoidaan yli sadassa maassa ja konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki keskeiset Euroopan markkinat. Muilla alueilla Orionin tuotteita myyvät useat yhteistyökumppanit. Kaikki Orionin tehtaat ja suurin osa tutkimus- ja kehitystoiminnoista sijaitsevat Suomessa. Orionin pääkonttori sijaitsee Espoossa.

Our website uses cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages
are viewed and to improve the way our website works. If you do not agree, you can decide to disable cookies in your web browser as explained in our Privacy Policy
Accept cookies More Information